ORGANIZERS

Izabela Sojewska

PROJECT COORDINATOR
Strategy and promotion team
The originator of the Project, a lawyer, a graduate of Image Communication and a student of Ethnology and Cultural Anthropology at the University of Wroclaw.
In the Project she is in charge of organizational aspects – mainly team management, strategy, documentation, contact with experts, partners and media, establishing cooperation, organizing trainings and meetings, managing social media, recruiting volunteers and preparing the content of promotional materials.

She plans everything in such detail that Team members are not sure they can choose for themselves what they want to eat for breakfast. She is enthusiastic about moth-eaten clothes, berets, picnics, mythology, cinnamon, organizing others’ lives and being annoyed for no reason.

Planuje wszystko tak szczegółowo, że członkowie Zespołu nie są pewni czy mogą sami wybrać, co chcą zjeść na śniadanie. Entuzjastka ubrań zjedzonych przez mole, beretów, pikników, mitologii, cynamonu, organizowania innym życia oraz irytowania się bez powodu.

Dawid Gawlik

PROJECT COORDINATOR
Content team
Originator of the Project and master's degree in Spatial Management at the Faculty of Earth Sciences and Environmental Management of the University of Wroclaw.
In the Project, he deals with substantive aspects – he is primarily responsible for analyzing press releases and Internet content, researching problems and diagnosing the needs of local communities, developing scenarios for interviews and street polls, managing social media, and organizing debates: he watches over the order of these debates, recruits participants and is a content support for them.

He can give no sign of life for a week and then do everything in one day. Privately a lover of safes, calcio, eating ice cream at the cinema (only on poor horror movies) and searching for dramas on Twitter and Tik tok. All in all, he doesn’t like eating breakfast, so he gets along great with Iza.

Sebastian Smolarczyk

TEAM MEMBER
Technical team
Computer science engineer and second-year student of Applied Informatics at Wroclaw University of Science and Technology.
He is responsible for the Project’s website, responds to current crashes and problems, and oversees the technical aspects of meetings, debates, trainings and webinars.

In fact, he doesn’t quite know how he ended up in the Project. Passionate about sleeping, DIY, adorable doggies, preparing pasta in various ways and also any household appliances that are currently on sale.

Planuje wszystko tak szczegółowo, że członkowie Zespołu nie są pewni czy mogą sami wybrać, co chcą zjeść na śniadanie. Entuzjastka ubrań zjedzonych przez mole, beretów, pikników, mitologii, cynamonu, organizowania innym życia oraz irytowania się bez powodu.

Daniel Seweryński

TEAM MEMBER
Creative team
Graduate of the Non-Public Higher School of Medicine in Wroclaw in the field of electroradiology. A mechanic by passion.
In the Project he deals with editing and co-writing. An orchestral man: he will pick up, drive, deliver and get things done before he is even asked.

He found that he needed to learn something new, so he started editing films. An extreme perfectionist, he is a fan of preparing healthy desserts, rollerblading and too fast cars. In his spare time, he fixes things in his friends’ houses and plays the ukulele.

 

Grzegorz Noworyta

TEAM MEMBER
Social media team
Student of Management and Production Engineering at Wroclaw University of Science and Technology (almost an engineer).
In the project, he is mainly involved in organizing events, establishing cooperation with organizations and keeping in constant contact with them. He makes hundreds of phone calls to contractors and enters dozens of pieces of information into the system to keep everyone up to date with everything.

An extreme individualist, but is able to find a thread of understanding with everyone. He keeps several Excel sheets where he keeps track of things from his life. Enjoys reportage, reading all kinds of unnecessary statistics and drinking lots of water.

Planuje wszystko tak szczegółowo, że członkowie Zespołu nie są pewni czy mogą sami wybrać, co chcą zjeść na śniadanie. Entuzjastka ubrań zjedzonych przez mole, beretów, pikników, mitologii, cynamonu, organizowania innym życia oraz irytowania się bez powodu.

ORGANIZATORZY

Izabela Sojewska

KOORDYNATOR PROJEKTU
zespół ds. strategii i promocji
Pomysłodawca Projektu, prawniczka, absolwentka Komunikacji wizerunkowej oraz studentka Etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim.
W Projekcie zajmuje się aspektami organizacyjnymi – przede wszystkim zarządzaniem zespołem, strategią, dokumentacją, kontaktem z ekspertami, partnerami oraz mediami, nawiązywaniem współprac, organizacją szkoleń i spotkań, prowadzeniem mediów społecznościowych, rekrutacją wolontariuszy a także przygotowywaniem treści materiałów promocyjnych.Planuje wszystko tak szczegółowo, że członkowie Zespołu nie są pewni czy mogą sami wybrać, co chcą zjeść na śniadanie. Entuzjastka ubrań zjedzonych przez mole, beretów, pikników, mitologii, cynamonu, organizowania innym życia oraz irytowania się bez powodu.
Planuje wszystko tak szczegółowo, że członkowie Zespołu nie są pewni czy mogą sami wybrać, co chcą zjeść na śniadanie. Entuzjastka ubrań zjedzonych przez mole, beretów, pikników, mitologii, cynamonu, organizowania innym życia oraz irytowania się bez powodu.

Dawid Gawlik

KOORDYNATOR PROJEKTU
zespół merytoryczny
Pomysłodawca Projektu oraz magister Gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
W Projekcie zajmuje się aspektami merytorycznymi – jest odpowiedzialny przede wszystkim za analizę informacji prasowych i treści internetowych, badanie problemów i diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych, opracowywanie scenariuszy rozmów i sond ulicznych, prowadzenie mediów społecznościowych oraz za organizację debat: czuwa nad porządkiem
ich przebiegu, rekrutuje uczestników i jest dla nich wsparciem merytorycznym.

Potrafi nie dawać znaku życia przez tydzień a potem zrobić wszystko w jeden dzień. Prywatnie miłośnik sejfów, calcio, jedzenia lodów w kinie (tylko na słabych horrorach) oraz szukania dram na Twitterze i Tik toku. W sumie nie lubi jeść śniadań, więc świetnie dogaduje się z Izą.

Sebastian Smolarczyk

CZŁONEK ZESPOŁU
zespół techniczny
Inżynier informatyki oraz student Informatyki Stosowanej II stopnia na Politechnice Wrocławskiej.
Odpowiada za stronę internetową Projektu, reaguje na bieżące awarie oraz problemy, czuwa nad technicznymi aspektami spotkań, debat, szkoleń i webinarów.

W zasadzie nie do końca wie, jak znalazł się w Projekcie. Pasjonat spania, majsterkowania, uroczych piesków, przygotowywania makaronu na różne sposoby a także wszelkiego sprzętu AGD, który znajduje się aktualnie na promocji.

Planuje wszystko tak szczegółowo, że członkowie Zespołu nie są pewni czy mogą sami wybrać, co chcą zjeść na śniadanie. Entuzjastka ubrań zjedzonych przez mole, beretów, pikników, mitologii, cynamonu, organizowania innym życia oraz irytowania się bez powodu.

Daniel Seweryński

CZŁONEK ZESPOŁU
zespół kreatywny
Absolwent Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu na kierunku Elektroradiologia. Z zamiłowania mechanik.
W Projekcie zajmuje się montażem oraz współtworzeniem scenariuszy. Człowiek orkiestra: podwiezie, zawiezie, dostarczy i załatwi, zanim jeszcze zdąży się go o to poprosić.

Stwierdził, że musi nauczyć się czegoś nowego, więc zacznie montować filmy. Skrajny perfekcjonista, fan przygotowywania zdrowych deserków, jeżdżenia na rolkach i zbyt szybkich samochodów. W wolnym czasie naprawia rzeczy w domach swoich znajomych oraz gra na ukulele.

Grzegorz Noworyta

CZŁONEK ZESPOŁU
zespół ds. mediów społecznościow
Student Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Wrocławskiej (prawie inżynier).
W projekcie zajmuje się przede wszystkim organizowaniem wydarzeń, nawiązywaniem współpracy z organizacjami i utrzymywaniem z nimi stałego kontaktu. Wykonuje setki telefonów do kontrahentów oraz wprowadza dziesiątki informacji do systemu, żeby każdy był ze wszystkim na bieżąco.

Skrajny indywidualista, ale z każdym jest w stanie znaleźć nić porozumienia. Prowadzi kilka arkuszy Excela, w których na bieżąco monitoruje sprawy ze swojego życia. Miłośnik reportaży, czytania wszelkich niepotrzebnych statystyk oraz picia dużej ilości wody.

Planuje wszystko tak szczegółowo, że członkowie Zespołu nie są pewni czy mogą sami wybrać, co chcą zjeść na śniadanie. Entuzjastka ubrań zjedzonych przez mole, beretów, pikników, mitologii, cynamonu, organizowania innym życia oraz irytowania się bez powodu.

Follow us to find out about our projects